Do odwołania sprzedaż przeniesiona została m.in. na serwis Allegro - link do konta

Regulamin

R E G U L A M I N   S K L E P U
 
Sklep internetowy riderparts.pl, prowadzony jest przez:
 
CADDO Artur Świderek
43-170 Łaziska Górne
ul. Orzeska 9
NIP 648-232-27-44
 
1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 
Sklep internetowy riderparts.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej.
 
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę riderparts.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 537-396-655 lub za pomocą adresu e-mail sklep@riderparts.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje niezwłocznie wiadomość e-mail, że zamówienie dotarło do riderparts.pl.
 
Przyjęcie do realizacji zamówienia:
w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze - riderparts.pl zastrzega sobie prawo telefonicznego lub mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia,
realizacja następnego zamówienia Klienta zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez riderparts.pl,
 
Wysyłka zlecenia następuje:
w przypadku płatności przy odbiorze - natychmiast po skompletowaniu zamówienia, chyba, że ustalenia z Klientem są inne,
w przypadku płatności przelewem - natychmiast po skompletowaniu zamówienia oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, lub w niektórych przypadkach, po otrzymaniu przez riderparts.pl potwierdzenia wykonania przelewu z banku Klienta,
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców riderparts.pl.
 
W przypadku braku dostępności części towarów z zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie i poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia: częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia.
 
W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, riderparts.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym informuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie. Zamówienie może zostac również anulowane w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części.
 
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Dokument sprzedaży jest dodawany do każdej przesyłk. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy zamówienie są skompletowane w całości. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki sprzedawcy.
 
Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu jego spakowania. Klient może wycofać złożone zamówienie do momentu jego wysłania. Zmiany możliwe sa poprzez kontakt z obsługa riderparts.pl drogą mailową lub telefoniczną.
 
Zamówienia znacznej (hurtowej) ilości towaru, wykraczające ponad potrzeby indywidualnego użytkownika, powinny byc uzgadniane z obsługą sklepu. Koszt dostawy takich zamówień ustalany jest indywidualnie, a odbiorca jest informowany o jego wysokości drogą mailowa lub telefonicznie.
 
2. Ceny towarów
 
Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, zastępowania produktów danego producenta innymi jego produktami (zmiana numeracji), zgodnie z danymi przesyłanymi przez producenta części, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach riderparts.pl bądź wprowadzania w nich zmian podczas trwania promocji.
 
Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób, wybrany z dostępnych sposobów dostawy w riderparts.pl. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w momencie składania zamówień oraz na stronie pojedynczych produktów. Wyjątek stanowią zamówienia znacznych ilości towaru, o których mowa w punkcie 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
 
3. Czas realizacji zamówienia
 
Standardowy termin wysyłki produków będących na stanie magazynowym sklepu to 1-2 dni roboczych, w zależności od godziny złożenia zamówienia. Jeżeli w skład zamówienia wejdą części o różnej dostępności, zamówienie będzie wysłane po skompletowaniu całości, chyba, że z Klientem zawarto inne ustalenia.
 
W przypadku płatności przelewem termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską teoretycznie w terminie jednego dnia roboczego w obrocie krajowym, po dokonaniu ich odbioru z magazynu riderpats.pl. Czas dostawy może ulec wydłużeniu wskutek nieprzewidzianych zjawisk pogodowych i ogólnych - awaria serwera, braki prądu, awaria środka transportu, utrudnienia drogowe wywołane wypadkiem, robotami drogowymi, niedostępności odbiorcy pod podanym adresem itp.. Zarówno przesyłki kurierskie jak i pocztowe są przesyłkami rejestrowanymi. Klient otrzymuje powiadomienie z numerem przesyłki, dzięki czemu ma możliwość jej śledzenia i podjęcia odpowiednich kroków w przypadku przedłużającego się terminu dostawy.
 
Riderparts.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym podczas rejestracji lub składania zamówienia przez Klienta.
 
4. Formy płatności
 
Klient może wybrać następujące formy płatności z dostawą na terytorium Polski:
płatność przy dostawie,
przelewem bankowym na konto riderparts.pl
 
5. Reklamacje
 
Wszystkie części dostępne w riderparts.pl pochodzą z legalnych źródeł, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach riderparts.pl części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych zajmujących się naprawami motocykli.
 
Jeżeli po otrzymaniu zamówionej części Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem riderparts.pl.
Zdjęcia i rysunki części mają charakter poglądowy. Dobieranie części na podstawie rysunku albo zdjęcia nie może być podstawą do reklamcji.
Reklamacje dotyczące skatalogowania części mogą dotyczyć tylko:
niezgodności z opisem,
niezgodności zastosowania części do konkretnego typu pojazdu
 
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w riderparts.pl w przypadku stwierdzenia w zakupionej części:
wad fabrycznych,
niezgodności towaru z towarem z zamówienia,
uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
W takiej sytuacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z kompletnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub protokołem szkody i innymi dokumentami na adres:
 
CADDO Artur Świderek
43-170 Łaziska Górne
ul. Orzeska 9
tel. 537-396-655
 
Dostarczenie dokumentów reklamacyjnych lub reklamowanego towaru na inny adres nie rozpocznie biegu reklamacji aż do momentu dostarczenia ich na adres wymieniony w punkcie 5 regulaminu sklepu.
Załączenie formularza reklamacyjnego jest warunkiem przyjęcia przesyłki przez magazyn riderparts.pl. Wymieniona część odsyłana jest do Klienta na koszt riderparts.pl.
 
riderparts.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), riderparts.pl zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w riderparts.pl części do wyboru. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, riderparts.pl zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nie stanowią podstawy reklamacji nieznaczne różnice w zewnętrznym wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie riderparts.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z obsługą riderparts.pl. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia riderparts.pl o wadzie w ciągu jednego miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone riderparts.pl może żądać od Klienta pokrycia poniesionych przez riderparts.pl kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Produkt w takim przypadku jest odsyłany na koszt kupującego.
 
Reklamowany towar powinien zostać dostarczony przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami (prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, wynik badania na stanowisku badawczym, etc).
 
Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
 
Odpowiedzialność riderparts.pl jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje riderparts.pl.
 
Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia.
 
W przypadku nie uznania reklamacji, riderparts.pl przechowuje reklamowany towar do dyspozycji Klienta przez okres 30 dni od daty powiadomienia Klienta o odrzuceniu reklamacji - wysłanie wiadomości email bądź listu poleconego. Po tym terminie reklamowany towar zostanie zutylizowany bez ponownego poinformowania Klienta. Zwrot reklamowanego towaru do Klienta może nastapić tylko na koszt Klienta po jego decyzji o wysyłce przesłanej drogą mailową na adres riderparts.pl.
 
6. Zwroty i wymiany
 
Zgodnie z Ustawą z 24 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy zwracany towar nie był montowany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz numer konta, na które riderparts.pl ma zwrócić środki. riderparts.pl w ciągu 14 dni dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym lub drogą mailową. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. riderparts.pl dokonuje zwrotu pieniędzy na wskazane konto Klienta w terminie do 14 dni od otrzymania zwrotu.
Klient odzyska środki zapłacone za towar oraz jego dostarczenie w przypadku, kiedy wybierze najtańszy, oferowany przez Sklep, sposób dostawy towaru. W pozostałych przypadkach riderparts.pl nie będzie musiał zwracać dodatkowych kosztów. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
W przypadku zwrotu części lub całości zamówienia objętego rabatem udzienonego za wartość zamówienia, rabat ten może być potrącony od zwracanej kwoty, jeżeli wartość zamówienia po uwzględnieniu zwrotu ulegnie zmniejszeniu poniżej kwoty uprawniającej do jego uzyskania.
Koszty odesłania towaru ponosi Klient.
Klient zobowiązany jest do prawidłowego spakowania zwracanego towaru, tak aby nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Zaleca się stosowania oryginalnego opakowania, zaprojektowanego przez producenta części tak, aby spełnione były wymogi zabezpieczenia części na czas transportu.
Wymiana towaru jeśli takie będzie oczekiwanie Klienta, zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.
Uzgodnione zwroty należy kierować na adres: RiderParts, ul. Orzeska 9, 43-170 Łaziska Górne
Zwroty na inne adresy i/lub bez wypełnionego formularza zwrotu nie będą uwzgledniane.
Faktura korygująca będzie wystawiona przez obsługę riderparts.pl po wejściu zwracanego towaru na magazyn riderparts.pl. Będzie ona przesłana drogą elektroniczną. Należy ją podpisać i odesłać na adres do zwrotów.
Zwrotem nie są objęte koszty poniesione przez Klienta za płatności elektroniczne. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę riderparts.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.
Zwracany towar musi być dostarczony do magazynu riderparts.pl w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia riderparts.pl o fakcie odstąpienia od umowy zawartej na odlełość. Po tym czasie zwrot będzie przyjęty warunkowo.
Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany numer rachunku bankowego w przeciągu do 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu. Czas na zwrot pieniędzy rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia podpisanej faktury korygującej lub (w zależności co zostanie dostarczone później) zwracanej części wraz z oświadczeniem o odstapieniu od umowy zawartej na odległość. Dostarczenie samej części bez podpisanego oświadczenia, może wydłużyć czas oczekiwania na zwrot pieniędzy.
 
 
7. Rejestracja w serwisie riderparts.pl, ochrona danych osobowych
 
Składając zamówienie w riderparts.pl lub wysyłając zapytanie ofertowe Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych CADDO Artur Świderek z siedzibą w 43-170 Łaziska Górne przy ul. Orzeskiej 9, NIP: 648-232-27-44, będącego właścicielem sklepu riderparts.pl, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez riderparts.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest CADDO Artur Świderek. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie, np. przesyłek kurierskich i pocztowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
8. Postanowienia końcowe
 
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a CADDO Artur Świderek, właścicielem sklepu riderparts.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu riderparts.pl, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.
Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w dniu ich opublikowania na stronie riderparts.pl i nie dotyczą praw nabytych Konsumentów przed datą opublikowania Regulaminu.'
 
POLITYKA COOKIES
 
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu CADDO Artur Świderek z siedzibą pod adresem ul. Orzeska 9, 43-170 Łaziska Górne
 
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.